SBOBET อันดับโลกทีมชาติไทยทุกชุด ทุกรายการ

SBOBET

ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่? เรารวบรวมอันดับโลกทุกชุด ทุกรายการ เอาไว้ที่นี่

SBOBET ทีมชาย

FIFA RANKING
อัพเดต: 6 เมษายน 2017

อันดับ 129 ของโลก | อันดับ 19 ของเอเชีย | อันดับ 2 ของอาเซียน | 245 คะแนน

AFC TECHNICAL RANKING
อัพเดต: 12 มีนาคม 2017

อันดับ 10 ของเอเชีย | อันดับ 5 ของโซนตะวันออก | อันดับ 1 ของอาเซียน | 34.361 คะแนน

ทีมหญิง

FIFA RANKING
อัพเดต: 12 มกราคม 2017

อันดับ 30 ของโลก | อันดับ 6 ของเอเชีย | อันดับ 1 ของอาเซียน | 1642 คะแนน ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่? เรารวบรวมอันดับโลกทุกชุด ทุกรายการ เอาไว้ที่นี่

ทีมชาย

FIFA RANKING
อัพเดต: 6 เมษายน 2017

อันดับ 129 ของโลก | อันดับ 19 ของเอเชีย | อันดับ 2 ของอาเซียน | 245 คะแนน

AFC TECHNICAL RANKING
อัพเดต: 12 มีนาคม 2017

อันดับ 10 ของเอเชีย | อันดับ 5 ของโซนตะวันออก | อันดับ 1 ของอาเซียน | 34.361 คะแนน

ทีมหญิง

FIFA RANKING
อัพเดต: 12 มกราคม 2017

อันดับ 30 ของโลก | อันดับ 6 ของเอเชีย | อันดับ 1 ของอาเซียน | 1642 คะแนน